Impact of Event Scale

Skala utjecaja događaja: Mjera subjektivnog stresa

Horowitz, M., Wilner, N. i Alvarez, W. (1979). Impact of Event Scale: a measure of subjective stress. Psychosomatic Medicine 41(3), 209-218. https://doi.org/10.1097/00006842-197905000-00004. Upitnik: https://mentalno-zdravlje.info/measures/measures_ies-1979.phpUPUTA ZA KORIŠTENJE
Pred Vama je upitnik koji sadrži skalu za procjenu razine stresa, a koji nastaje kao odgovor na traumatski događaj.

1. Riječ je o psiho-edukativnom materijalu koji za cilj ima senzibilizirati pojedinca ne vlastitu reakciju na traumatski događaj i upoznati ga s reakcijama koje možda nema on ali bi ih mogli imati drugi te se kao takav može koristiti i od strane terapeuta kao vrijedni alat u tretmanskom radu sa klijentima.
2. Upitnik je namijenjen isključivo osobama starijim od 18 godina, a koje su prosječnih intelektualnih sposobnosti (bez intelektualnih teškoća).
3. Povišeni rezultat ukazuje na razinu simptoma koji prosječnoj osobi otežavaju svakodnevno funkcioniranju i mogli bi ukazivati na važnost traženja stručne pomoći, što ne mora značiti da osoba koja je ispunila upitnik ima teškoće na razini da bi trebala potražiti profesionalnu pomoć.
4. Upitnik NIJE psihodijagnostičko sredstvo.
5. U slučaju da se rezultati na upitniku koriste kao dio tretmanskog rada sa klijentima, njih tumače zajednički, klijent i terapeut, razgovarajući o njima.
6. Upitnik se, idealno, primjenjuje: 1) prije dolaska na prvu seansu ili traženja pomoći stručnjaka, tako da uz uzimanje anamneze razgovor o traumatskom događaju, popratnim simptomima i rezultatima na upitniku može ukazati na neka područja o kojima bi valjalo detaljnije razgovarati; 2) tijekom (nakon 4 do 5 održanih tretmanskih susreta) i/ili nakon završenog tretmana radi praćenja njegove efikasnosti (kvantitativno – smanjenjem broja simptoma i/ili znakova; i/ili kvalitativno – razgovorom o značenju pojedinih odgovora i promatranjem promjene njihova značenja za klijenta i/ili praćenja primjene strategije nošenja sa istima).
7. U slučaju suicidalnih ideacija – obvezno potražiti pomoć, odaberite život! https://odaberi-zivot.com/


Početkom ispune potvrđujete da ste pročitali uputu za korištenje i da se slažete sa Uvjetima korištenja.


Dob (u godinama): npr. 34

Spol |   |   

Najviši postignuti stupanj obrazovanja:
  - nezavršena osnovna škola
  - završena osnovna škola
  - učenik sam srednje škole
  - završena srednja škola
  - student sam
  - završen preddiplomski, diplomski ili integrirani stručni studij
  - završen preddiplomski, diplomski ili integrirani sveučilišni studij
  - završen poslijediplomski specijalistički studij
  - magisterij ili doktorat

Ako imate "struku" ili "profesionalno usmjerenje", koje je?:
  - nije primjenjivo
  - tehničko usmjerenje
  - prirodoslovno-matematičko usmjerenje
  - društveno-humanističko usmjerenje
  - umjetničko područje

Jeste li u zadnja 3 mjeseca bili izloženi izrazito stresnom ili traumatskom događaju?
  - Ne
  - Da

Jeste li ikada bili uključeni u neki oblik psihološkog tretmana, psihoterapiju ili neku drugu intervenciju gdje ste učili o emocijama?
  - Ne
  - Da

Opis događaja za koji ćete u sljedećem koraku raditi procjenu razine stresa:
(opcionalna ispuna - u istraživačke svrhe)